Handboek Lokale Bevolkingszorg geactualiseerd


Het Handboek Lokale Bevolkingszorg voor gemeenten in Noord-Holland Noord is geactualiseerd. Rode draad in het boek is de aansluiting van de lokale bevolkingszorg op het regionaal georganiseerde Expertteam Bevolkingszorg.

De eerste editie van het boek verscheen in 2015 bij de start van het Expertteam Bevolkingszorg, toen nog als Handboek lokale preparatie Bevolkingszorg voor gemeenten. Joost Michelhoff, expert risico- en crisisbeheersing: “Het regionale Expertteam staat op piket en is geoefend, maar als het gaat om inhoud en lokale uitvoering zijn de gemeenten ook tijdens incidenten nog steeds onmisbaar. Het Expertteam ontbeert in de meeste gevallen specifieke lokale kennis. Samenwerking is en blijft daarom van groot belang.”


Het boek moet helpen medewerkers van gemeenten daarvan te doordringen, zegt hij. “Het bevat informatie over de samenstelling en werkwijze van het expertteam en de rollen en taken van de gemeentelijke functionarissen. Dat is wat op papier staat. Waar het écht om gaat, is dat dit onderwerp gaat leven, dat de mensen bij de gemeenten weten dat ze bij incidenten ongelooflijk belangrijk zijn.” Om regionaal tot een uniforme invulling te komen, staat in de uitgave beschreven welke gemeentelijke functionarissen bij incidenten bereikbaar moeten zijn. Dan gaat het onder meer om toegang tot kennis van infrastructuur, van rioleringen, van constructies en van de mogelijke aanwezigheid van asbest.


MAANDELIJKS 'OPSTARTOEFENINGEN' OP DE HERTOG

Precies weten waar je moet zoeken


Op initiatief van coördinator acute en herstelzorg Hannie van ’t Veldt zijn er sinds begin dit jaar eenmaal per maand zogenoemde ‘opstartoefeningen’ op het kantoor van de veiligheidsregio, De Hertog. Trainingen in basisvaardigheden, noemt zij ze zelf. “Het gaat erom dat we niet alleen de theorie kennen, maar ook weten hoe het in de praktijk werkt.” Wie wil, kan aanschuiven.

Het idee voor de oefeningen ontstond toen Hannie van ’t Veldt – in het dagelijks leven facilitair adviseur bij de gemeente Alkmaar - begin dit jaar werd gevraagd als buddy bij het inwerken van drie nieuwe collega’s in het Expertteam. “Toen ik in de aanloop zelf een opfriscursus deed, bedacht ik mezelf: het gaat niet alleen om theorie. Het gaat ook om allerlei praktische zaken, waarvan collega’s op de hoogte moeten zijn.” Zo is het balletje gaan rollen.”

Ze werd daarbij ook een beetje gevoed door eigen onzekerheid, bekent ze. “We worden opgeleid en er wordt geoefend, maar er zijn relatief weinig echte inzetten. Daardoor vervaagt bepaalde kennis na verloop van tijd. Ik vroeg me steeds vaker af: klopt dit of dit nog wel? Is dit nog steeds hetzelfde? Toen ik ontdekte dat meer collega’s in het Expertteam met dezelfde vragen rondliepen, kreeg het idee voor de oefeningen steeds meer vorm.”