Nog beter en meer met elkaar samenwerken...


...dát is het doel van de samenwerking tussen de Coördinatoren Bevolkingszorg van de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland (NoordWest3)

De drie regio’s werken al veel samen. Bijvoorbeeld op het gebied van brandweeronderwijs en inkoop van materiaal en materieel. Ook voor Bevolkingszorg is daar behoefte aan, zoals het gezamenlijk opleiden van nieuwe functionarissen en de mogelijkheid elkaar onderling te vervangen.


Uniformer werken

Om dit te bereiken werken de coördinatoren Bevolkingszorg van de drie regio’s een plan uit met de insteek om vanuit de overeenkomsten te werken en de mogelijkheden voor verbeteringen in de plannen en processen te verkennen.


Enthousiast

We zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze samenwerking biedt en kijken uit naar de opbrengsten. Het doel is altijd het bieden van tijdige en adequate zorg aan de inwoners van onze regio tijdens incidenten, rampen en crises.

Achtergrond

De taken op het gebied van bevolkingszorg zijn wettelijk geborgd. De wijze waarop de taken worden georganiseerd en uitgevoerd, wordt door de gemeenten bepaald. Dit betekent dat in elke veiligheidsregio met name de inrichting van de bevolkingszorg er anders uit kan zien. Daarnaast kennen we landelijk de uniforme visie ‘Bevolkingszorg Op Orde 2.0’. Hierin zijn, onder andere, prestatieafspraken gemaakt op basis van de bevolkingszorgprocessen. Ook is er een nieuwe toekomstagenda in de maak, die de visie op bevolkingszorg voor de komende jaren neerzet. Samenwerking speelt in deze toekomstagenda ook een belangrijke rol.