Zij kunnen aan de lijn komen...

Het Expertteam Bevolkingszorg bestaat uit ruim vijftig mensen. In de nieuwsbrief stellen wij elke keer twee mensen voor die je overdag of ’s avonds aan de lijn kunt krijgen. Dit keer spreken we met Mischa de Bruijn en Guy Heemskerk.

Mischa de Bruijn

  • expert marketing en gedragsbeïnvloeding bij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • coördinator crisiscommunicatie

Guy Heemskerk

  • secretaris gemeente Heiloo
  • algemeen commandant Bevolkingszorg

“De échte ervaring weegt het zwaarst”

Mischa: “Iets betekenen als er crisis is: ik vind het erbij horen als je bij een veiligheidsregio werkt. Daarom ben ik bij het Expertteam gegaan. Toen het in 2015 van start ging, woonde ik nog in Amsterdam en dat was echt te ver weg. Maar toen ik eenmaal binnen de regio was komen wonen, duurde het niet lang voordat ik werd benaderd.”


Informatiebehoefte, schadebeperking en betekenisgeving. Dat zijn de drie pijlers van crisiscommunicatie. In het team zijn altijd twee coördinatoren crisiscommunicatie beschikbaar. De ene coördinator maakt het omgevingsbeeld om de buitenwereldnaar binnen te brengen en kijkt daarbij wat er leeft op deze drie pijlers. Je stelt daarbij vragen als “Is onze informatie begrijpelijk en voldoende? Snappen mensen wat ze kunnen of moeten doen? Welke emoties zien en horen we onder getroffenen en inwoners?”


De andere coördinator crisiscommunicatie schrijft twitterberichten en de teksten, gebaseerd op de omgevingsanalyses. Ook verzorgt deze coördinator de contacten en afstemming met communicatiecollega’s van de betrokken gemeenten. Bij sommige incidenten stemmen we natuurlijk ook af met communicatiecollega’s van betrokken partners, zoals bijvoorbeeld het hoogheemraadschap. Bij een groot incident hebben we ook contact met de media, zoals NH Nieuws.

Mijn meest recente inzet was tijdens de landelijke 112-storing*. Dat was een bepaald niet alledaags incident en daardoor heel erg leerzaam. Er wordt veel geïnvesteerd in trainen en oefenen van ons team, en dat is ook goed, maar uiteindelijk weegt de échte ervaring in de praktijk toch het zwaarst. Van die momenten leer je het beste waar je alert op moet zijn.”

“Als coördinatoren worden we vanaf GRIP 1 gealarmeerd. We ondersteunen dan de voorlichter van dienst. Bijvoorbeeld door te zorgen voor nieuwsberichten op Twitter als de voorlichter zelf nog onderweg is naar het incident. Daarnaast maken we een omgevingsanalyse, door met speciale software te scannen wat op sociale media gebeurt, maar ook met behulp van de ogen en oren van onze voorlichter ter plaatse en de nieuwsmedia. Dat kan helpen bij de beeldvorming. ”

“De media pikken onze twitterberichten snel op om te gebruiken in hun berichtgeving."

We starten onze communicatie met Twitter. Dat is een snel medium. Wie zien dat het vooral een intermediair kanaal is richting de nieuwsmedia. Zij maken gebruik van onze tweets voor hun nieuwsberichten. Wij gebruiken Twitter voor de ontwikkelingen van minuut tot minuut, maar ook bijvoorbeeld voor het verwijzen naar meer achtergrond- of context-gerelateerde informatie. Op onze website www.vrnhn.nl hebben we al voorbereide informatie voor inwoners klaarstaan voor veel voorkomende incidenten als brand met rook, brand met asbest en storm.”


Bij de 112-storing hebben we ook het incidentblok met de meest recente informatie over de storing op onze website www.vrnhn.nl ingezet. Daarnaast plaatsen we berichten op onze drie Facebook pagina’s (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Brandweer Noord-Holland Noord en Ambulance Noord-Holland Noord). Tijdens de storing was in onze monitoring een duidelijke stijging in het bezoek aan onze website en Facebook pagina’s te zien. Zo zagen we op Facebook wat er leefde onder onze inwoners en konden we direct vragen beantwoorden.


“Los van die communicatiekanalen werken we vaak en nauw samen met NH Nieuws. Formeel de regionale rampenzender, maar ook los van die formele status een partij die we snel opzoeken. Radio en tv zijn nog altijd kanalen die goed worden beluisterd en waarmee we het publiek snel kunnen bereiken. Daarnaast zit NH Nieuws op social media. En dan is er ten slotte nog NL Alert, om in een situatie van acuut gevaar voor de bevolking bliksemsnel een bericht uit te sturen. Dat eerste bericht wordt meestal snel in de meldkamer gemaakt. Maar voor de volgende berichten zorgen wij als coördinatoren crisiscommunicatie”


“Binnen het Expertteam staan voor crisiscommunicatie 24/7 drie mensen op hard piket: twee coördinatoren crisiscommunicatie en de voorlichter van dienst. Daarnaast is er een pool van oproepbare gemeentelijke communicatiemedewerkers. Vijf, zes mensen heb je bij een groot incident zomaar nodig. Dan gaat het niet alleen om de acute informatie, maar ook om analyseren. Monitoren wat speelt, bepalen wat de prioriteiten zijn en afspreken wat we gaan communiceren. Dat zijn de stappen die we dan nemen om de informatie snel en eenduidig over te brengen aan de buitenwereld.”


* Op 24 juni 2019 was er bij KPN een technische storing als gevolg waarvan de 112 lijnen een paar uur niet bereikbaar waren voor mensen in nood.

“We worden heel snel beter in wat we doen”

Guy: “Ik maak nu bijna drie jaar deel uit van het Expertteam. Persoonlijk heb ik in die tijd weinig inzetten gehad: eenmaal GRIP 2 en een paar keer GRIP 1. Dat laatste sluit aan op wat we zien gebeuren: harde grenzen vervagen. We zijn steeds vaker actief, worden er steeds sneller bijgehaald. Het wordt fluïde. Het maakt ons niet meer zoveel uit of en wat voor GRIP het is, we zijn professionals en kunnen altijd wel helpen. Bevolkingszorg evolueert. Dat is mooi om te zien”

“Als Expertteam raken we meer op elkaar ingespeeld. Binnen het team begrijpen we elkaar en elkaars functies steeds beter. De sectie-oefeningen zijn daarin belangrijk. De volgende stap is sectie-overstijgend overleg. De veiligheidsregio traint daarop en dat is hartstikke nuttig.”

“Bij de laatste oefeningen zie je ook dat we op dat vlak sprongen voorwaarts maken. We zaten als verschillende secties* altijd op dezelfde etage, maar hadden net zo goed op andere verdiepingen kunnen zitten, zo apart opereerden we van elkaar. We worden steeds meer een eenheid en komen als sectie meer boven de stof te hangen. In het begin zaten we er diep in, waren we hard bezig in onze eigen bubbel. Nu weet iedereen feilloos wat hij moet doen. Dan ontstaat ruimte in het hoofd om andere dingen te doen.”

“Ik ben als inwoner van dit gebied écht blij dat bevolkingszorg op deze manier is georganiseerd”

“De gehele ontwikkeling bevestigt voor mij dat op het gebied van Bevolkingszorg regionaal de juiste keuze is gemaakt. Ik ben als inwoner van dit gebied écht blij dat het op deze manier is georganiseerd. Als ik hier in de het dorp zeg dat ik piketdienst heb, dan zeggen mensen: maar je zit toch niet bij de brandweer? Dan leg ik uit dat ik deel uitmaak van een regionaal team van vijftig tot zestig goed geoefende en opgeleide professionals, die 24/7 paraat staan om bij incidenten leed te verzachten en schade te verhelpen. En de kwaliteit en expertise neemt hand over hand toe. We worden heel snel steeds beter in wat we doen. Als lid van het team is het al hard fietsen om bij te blijven. Het is echt lichtmijlen verschil met vroeger, toen gemeenten zelf helemaal verantwoordelijk waren voor bevolkingszorg.”

“In dat verband verdient de veiligheidsregio een compliment voor de manier waarop het team wordt gefaciliteerd, ondersteund en steeds nieuwe kwaliteitsimpulsen krijgt. We hebben als team netwerkbijeenkomsten voor de onderlinge verbondenheid en in mijn functie heb ik intervisiesessies met andere algemeen commandanten. Table-tops, waarin we kennis van andere vakgebieden opdoen en mensen leren kennen. Bevolkingszorg integreert op die manier steeds meer in de hulpverleningsketen. We bouwen met elkaar een robuuste basis op, met een kern van kennis. Zo ontstaat eigen DNA en een situatie waarin het op een gegeven moment niet erg is als mensen uit het team vertrekken en nieuwe collega’s hun plaats innemen. Expertise en knowhow zijn structureel verankerd en verdwijnen niet. Zo worden we steeds sterker.”


* Bij rampen en incidenten vanaf GRIP 2 komt het Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeen in het crisiscentrum in Alkmaar. Onder het ROT vallen de diverse secties van geneeskundig, brandweer, politie, bevolkingszorg en informatiemanagement. Binnen de sectie bevolkingszorg wordt uitvoering gegeven aan de processen van acute zorg, herstelzorg en crisiscommunicatie. De verschillende secties vallen onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke algemeen commandanten, maar zijn (steeds meer) in staat zelfstandig te werken en daarmee zowel het ROT als het crisisteam op de plaats incident (het CoPI) te ondersteunen.