‘Wees niet terughoudend bij activeren SIS-netwerk’...


Gemeenten en veiligheidsregio’s zijn in veel gevallen ten onrechte te huiverig om incidenten naar een ‘landelijk’ ondersteuningsniveau te tillen. Dat bleek eerder dit jaar tijdens een netwerkdag van het SIS-netwerk (slachtofferinformatiesystematiek) bij het UMC in Utrecht. Marga Dekker, coördinator acute en herstelzorg in het Expertteam bij de Bevolkingszorg woonde de dag bij.

SIS staat voor een landelijke aanpak, die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatievoorziening aan ongeruste verwanten. In SIS werken gemeenten, GHOR en politie samen. Bij een incident kunnen verwanten die op zoek zijn naar een naaste, familielid of partner contact opnemen met een speciaal daarvoor in het leven geroepen telefoonnummer, (088) 269 00 00, waarna SIS-medewerkers hen vertellen waar iemand verblijft. SIS is een landelijke voorziening, die op verzoek van de OvD bevolkingszorg of de Algemeen Commandant Bevolkingszorg van de veiligheidsregio kan worden geactiveerd. Maar in de praktijk blijkt dat daarmee veelal te lang wordt gewacht, zegt Marga. “Tijdens de netwerkdag was er een evaluatie van twee grote incidenten, waaronder de aanslag op de tram in Utrecht maart vorig jaar. Die casus gaf heel goed weer wat kan misgaan. SIS is uiteindelijk geactiveerd, maar het had geholpen als dit sneller was gebeurd. Dan was het ziekenhuis minder belast geweest met telefoontjes en hadden verwanten minder lang in onzekerheid gezeten.”

(088) 269 00 00

“We hebben een werkend instrument – zet het in!”

Dringend Indien eerder opgestart zou SIS effectiever zijn geweest, vertelt ze. “Het frontoffice is snel op sterkte, maar het backoffice moet worden gevuld met mensen vanuit het gehele land. Het duurt even voordat dat in volle omvang operationeel is. Daarom was de dringende oproep aan gemeenten en veiligheidsregio’s ook: twijfel niet te lang, activeer SIS. Het is buitengewoon belangrijk dat verwantenvoorlichting goed op orde is en in dergelijke gevallen kun je écht beter alsnog afschalen dan te laat opschalen.” SIS en publieksinformatienummer Bij grote incidenten met veel onbekende slachtoffers gaan verwanten op zoek naar informatie als zij niets horen van hun dierbaren. SIS is hiervoor specifiek bedoeld en hoe eerder het netwerk beschikbaar is om telefoontjes van verontruste mensen aan te nemen, hoe beter. Een aanwezige UMC-arts, tevens betrokken bij het Calamiteitenhospitaal dat in het UMC is gevestigd, adviseerde met klem aan het SIS 088-nummer voor verwanten een gemeentelijk of regionaal nummer voor publieksvoorlichting te verbinden. Dat kan een loket zijn totdat SIS in de lucht is en daar kunnen dan sowieso alle andere publieksvragen worden gesteld. Zinvol Volgens Marga Dekker was sprake van een zinvolle netwerkbijeenkomst. “Het was zeer concreet en de boodschap was helder: we hebben een werkend instrument – zet het in! De OvD’s en AC’s bevolkingszorg zijn bevoegd om SIS te activeren, de coördinatoren kunnen het adviseren. Maar iedereen moet het wél op zijn netvlies hebben. Tijdens een bijeenkomst van het Expertteam Bevolkingszorg is dit aan iedereen teruggekoppeld en daarnaast is het regionaal doorgespeeld aan de GHOR en de politie. In principe is in onze regio nu duidelijk wat er moet gebeuren en wie wat moet doen. Het ligt vast in onze protocollen en zou niet mis moeten kunnen gaan.”