Geslaagde netwerkbijeenkomst Expertteam


De netwerkbijeenkomst die op 4 juli werd gehouden voor de leden van het Expertteam Bevolkingszorg was zeer geslaagd. Zo’n vijftig gemeentelijke medewerkers die nauw bij het thema bevolkingszorg zijn betrokken, gaven acte de présence en wisselden ervaringen met elkaar uit. Inhoudelijk stond het thema verminderd zelfredzamen centraal.


Verminderd zelfredzamen zijn de mensen die zichzelf niet kunnen redden als wij in Nederland te maken krijgen met een crisissituatie. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om mensen die niet zo mobiel zijn, maar ook om mensen die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen of onvoldoende handelingsbekwaam zijn.

Volgens Marije Bakker, onderzoeker-adviseur crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), is uit onderzoek naar verminderd zelfredzamen door het IFV gebleken dat sprake is van een diffuus beeld. Zo kunnen mensen die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn grote problemen hebben met het lezen en duiden van een NL Alert, maar in andere gevallen prima in staat zijn hun eigen boontjes te doppen. Zij zijn in specifieke gevallen verminderd zelfredzaam, in andere gevallen niet.

Meerwaarde

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen, dat het voor de overheid lastig is tijdens crises concreet iets te betekenen voor verminderd zelfredzamen. In de workshop tijdens de netwerkbijeenkomst werd in dit verband gediscussieerd over de mogelijkheid tijdens crisissituaties naasten en buren op te roepen (goed) naar verminderd zelfredzamen om te kijken. Hoewel daarbij soms bezwaren worden gevoeld – waar eindigt betrokkenheid en begint ‘betutteling’? – kwamen de deelnemers tot de conclusie dat het toch meerwaarde heeft. De positieve reacties op sociale media naar aanleiding van dergelijke oproepen van onze veiligheidsregio tijdens de grote 112-storing van 24 juni ondersteunden deze gedachte.


Praktijkvoorbeelden

Tijdens de netwerkbijeenkomst kwam ook Hermien Tepper aan het woord. Zij is Officier van Dienst Bevolkingszorg in Veiligheidsregio Groningen. Zij deelde haar ervaringen met het opvangen van verminderd zelfredzamen bij brand. Het is belangrijk dat je weet waar je voor kunt komen te staan als een groot complex - met in haar geval bedlegerige ouderen - vol met rook staat. Deze mensen moesten door de brandweer uit het pand gehaald worden en bevolkingszorg moest er samen met de GHOR voor zorgen dat ze konden worden vervoerd en opgevangen in nabijgelegen instellingen.


Voor de leden van het Expertteam bevolkingszorg Noord-Holland Noord was het interessant om te horen wat de collega’s in andere regio’s hebben meegemaakt en wat daaruit leerpunten zijn. Voor Veiligheidsregio Groningen was dit incident mede aanleiding meer functionarissen voor bevolkingszorg op hard piket te zetten, omdat Hermien Tepper er op dat moment vrijwel alleen voor stond. Met het besluit tot oprichting van het Expertteam Bevolkingszorg Noord-Holland Noord, op 4 juli 2019 precies vijf jaar geleden, is dit in onze regio sinds dat moment al goed geregeld.